Oznaczenia regałów i miejsc paletowych w magazynie

Do oznaczania regałów magazynowych i miejsc składowania wyrobów polecane są białe, matowe etykiety, które zapewniają duży kontrast przy odczycie kodów kreskowych f-PP, f-102, f-109.

Jako etykiety ostrzegawcze w magazynie lub informujące o miejscach odkładczych stosowane są żółte etykiety f-145 (nie zalecane do kodów kreskowych).

Do magazynów wysokiego składowania przeznaczone są specjalne etykiety odblaskowe Retro Reflective f-110 zwiększające odległość skanowania kodu.

Producenci


  • METROLOGIC
  • Syntech Information Co. CipherLab
  • Symbol-Motorola
  • PSC-Datalogic
  • Zebra Card Printer Solutions
  • Zebra Technologies