+48 606 292 393

    Oznaczenia regałów i miejsc paletowych w magazynie

    Do oznaczania regałów magazynowych i miejsc składowania wyrobów polecane są białe, matowe etykiety, które zapewniają duży kontrast przy odczycie kodów kreskowych f-PP, f-102, f-109.

    Jako etykiety ostrzegawcze w magazynie lub informujące o miejscach odkładczych stosowane są żółte etykiety f-145 (nie zalecane do kodów kreskowych).

    Do magazynów wysokiego składowania przeznaczone są specjalne etykiety odblaskowe Retro Reflective f-110 zwiększające odległość skanowania kodu.

    METROLOGIC  Syntech Information Co. CipherLab  Symbol-Motorola  PSC-Datalogic  Zebra Card Printer Solutions  Zebra Technologies